Algemene voorwaarden MTB2GO. WWW.MTB2GO.NL  Naam ondernemer: MTB2GO Vestigings- & bezoekadres: Diepenbrocklaan 27 6815 AH Arnhem E-mailadres: info@mtb2go.nl KvK-nummer: 702762250 Btw-identificatienummer: NL001381972B53 Spelregels Fiets clinics en begeleiding 2023 Algemeen MTB2GO experience centerzijn initiators van de fietsclinics en begeleiding. Wij hebben een aantal regels vastgesteld voor deelname aan fietsclinics en begeleiding. Wanneer een deelnemer zich inschrijft voor een fietsclinics of begeleidingsprogramma, gaat hij/zij akkoord met deze spelregels. Deze spelregels gaan in vanaf het moment dat een deelnemer zich aanmeldt voor fietsclinics of begeleiding en gelden voor de gehele looptijd van de desbetreffende activiteit. Wij leggen de gegevens van de deelnemers vast. Deze gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contacten en administratieve afhandeling. Gezondheid De deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de fietsclinics of begeleiding. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de deelnemer contact met ons op. Inschrijvingen Wij dragen zorg voor de financiële en administratieve afhandeling van de deelnemersinschrijvingen. De deelnemer mag pas meedoen aan de trainingen wanneer het inschrijfgeld is voldaan. Deelnemers kunnen hun inschrijving tot de aanvang van de eerste training annuleren. Restitutie is na de start van de desbetreffende clinic of begeleiding niet meer mogelijk. Gedrag en aansprakelijkheid De Deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. Deelnemers zorgen zelf voor een goed dekkende verzekering (ongevallen). Deelnemers zijn verplicht een helm te dragen. Wanneer deelnemers geen helm kunnen of willen dragen worden zij uitgesloten van de training. Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook. Schade aan of verlies van eigendommen van ons of derden toegebracht door de deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald. De deelnemer houdt zich aan opgestelde gedragscode voor mountainbikers. Deelnemers die zich niet of onvoldoende houden aan deze gedragscodes of ander wangedrag vertonen, kunnen door de instructeurs worden uitgesloten van de desbetreffende en toekomstige trainingen. Deze deelnemers maken geen aanspraak op restitutie van inschrijfgeld. Gedragscode mountainbiker: - fiets alleen waar het is toegestaan; - respecteer de natuur, plant en dier; - fiets in kleine groepjes; - waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk; - benader andere recreanten en drukke locatie stapvoets; - voorkom onnodig remmen, spaar de ondergrond; - maak geen onnodig lawaai; - en laat geen afval achter. Algemene voorwaarden MTB2GO. WWW.MTB2GO.NL Naam ondernemer: MTB2GO Vestigings- & bezoekadres: Diepenbrocklaan 27 6815 AH Arnhem E-mailadres: info@mtb2go.nl KvK-nummer: 702762250 Btw-identificatienummer: NL001381972B53 Fietsen zijn en blijven eigendom van MTB2GO. Doorverkopen of onderverhuren is verboden Fietsen kunnen online of op een andere manier geboekt worden. Vooraf dient de verschuldigde huursom te worden betaald; een boeking is pas definitief als deze op de bankrekening van verhuurder is bijgeschreven. Ook dient een borgsom van 50,- per boeking te voren worden betaald. Een boeking is overdraagbaar. Mountainbikes (mtb’s) zijn alleen te huur vanaf 2 mtb’s per dag. Is het verschuldigde bedrag na drie werkdagen niet bijgeschreven dan worden de fietsen weer vrijgemaakt voor verhuur en kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de gereserveerde fietsen. Komt het bedrag later binnen en zijn de fietsen weer of nog beschikbaar dan gaat de verhuur normaal door. Communicatie over de boeking/reservering gaat via de mail of per telefoon. Bij het in gebruik geven van de fiets wordt een foto gemaakt van het identiteisbewijs van de huurder. Mtb’s dienen na afspraak te worden afgehaald op onze werkplaats vlakbij NS station Arnhem en daar na afloop van de huurperiode te worden teruggebracht. Gewone fietsen en e-bikes zijn vanaf andere plekken te huur en kunnen daar in ontvangst genomen en weer afgeleverd worden. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken. De verhuurder levert na betaling de fiets in goede staat aan de huurder. De huurder bevestigt door ondertekening van deze overeenkomst de fiets in goede staat te hebben ontvangen. Hij wordt geacht de fiets goed te gebruiken en te verzorgen. Een bandenplaksetje wordt naar wens aan de huurder meegegeven en dient bij het terugbrengen van de fiets ingeleverd te worden. Tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de fiets(en) alsmede voor zichzelf en zijn groep waar hij mee gaat fietsen, ook als derden in die periode gebruik van de fiets(en) maken. Het gebruik van de fiets(en) tijdens de huurperiode is dan ook volledig voor risico van de huurder. De huurder draagt en accepteert ten volle de wettelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor eventuele schade die aan de fiets(en) en aan derden wordt toegebracht, als ook voor eigen letsel en letsel van de personen voor wie hij de fietsen huurt. Bij beschadiging van de fiets dient de huurder zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen te vergoeden. Dit geldt ook wanneer de fiets met een lekke band wordt teruggebracht. Bij verlies van de sloten en/of sleutels zullen de kosten worden doorberekend aan de huurder. Als alleen de sleutel kwijt is, dan kost dat 10,- euro voor een nieuwe sleutel. Bij diefstal van de fiets/fietsen moet de huurder een politierapport laten opmaken en die tezamen met de fietssleutel(s) aan de verhuuder overhandigen. Bij diefstal brengt de verhuurder een bedrag van € 550,00 in rekening bij huurder per fiets/fietsen . Wordt de fiets/fietsen in goede staat teruggevonden volgt restitutie van dit bedrag. De persoon die een boeking doet en betaald is verantwoordelijk voor het aantal fietsen dat geboekt wordt dit betekend dat bij diefstal en of schade deze persoon verantwoordelijk is voor alle fietsen die op dat moment geboekt zijn. Dit houdt in bij diefstal per fiets 550,00 in rekening wordt gebracht. LET OP:Bij onze MTBS worden geen sloten geleverd en moet er altijd iemand bij de MTB,S blijven om deze te bewaken bij een bezoek aan restaurant, museum, lokatie, etc. ook kunnen onze MTBS niet gestald worden in een bewaakte omgeving en achter worden gelaten. Bij diefstal brengt de verhuurder een bedrag van € 550,00 in rekening per MTB bij de huurder dit is de persoon die de boeking en betaling heeft verricht. Wordt de MTB/S in goede staat teruggevonden volgt restitutie van dit bedrag. Als onderweg schade ontstaat mag de huurder – na overleg met de verhuurder – deze laten repareren door een fietsenmaker. Bij inlevering van de fiets dient het bonnetje c.q. de factuur te worden overlegd. Bij inlevering van de fiets vóór het overeengekomen moment volgt geen restitutie van resterend huurgeld. Bij inlevering ná het overeengekomen tijdstip of de dag wordt de huur naar verhouding vermeerderend. Bij het goed c,q. schadeloos inleveren van de fiets wordt de borg terugbetaald. In geval van schade of pech kan de fiets – na overleg – worden opgehaald door de verhuurder, doch dit wordt op regiebasis doorberekend aan de huurder. Schade voortvloeiend uit normale slijtage wordt uiteraard niet doorberekend aan de huurder. Bezorgen mountainbikes is mogelijk hier zijn kosten aan verbonden. Annuleren van de huurovereenkomst is mogelijk op de volgende voorwaarden: Bij annulering door maatregelen rond het coronavirus volgt geen restitutie, maar verkrijgt de huurder een voucher. De bij boeking verstrekte digitale factuur krijgt dan de functie van een voucher. Die blijft geldig tot en met een jaar na de oorspronkelijke reserveringsdatum. Voor het bedrag van de voucher/digitale factuur kan van alle diensten van MTBEA gebruik worden gemaakt zoals aangeboden op de website. Bij annulering van de huurovereenkomst op de dag zelf volgt geen restitutie van de huur. Annuleren is tot 24 uur van tevoren mogelijk, mits daarvoor een een geldige reden is. Geldige redenen zijn bijzondere familieomstandigheden, ziekte en extreme weersomstandigheden (bijv. extreem koud, harde wind, veel sneeuw). Regen wordt niet gezien als een geldige reden tot annulering. Bij annulering restitueert de verhuurder binnen 30 dagen via dezelfde betaalmethode als waarmee betaald is. Bij annulering gelden de volgende percentages voor restitutie: annulering tot meer dan 30 dagen voor de verhuurdatum 100%, annulering tussen 15-30 dagen voor de verhuurdatum 80%, annulering tussen 7-15 dagen voor de verhuurdatum 60% en annulering tussen 2-7 dagen voor de verhuurdatum 50%.Bij groepsboekingen boven de 10 personen is annulering niet mogelijk. MTB2GO 2021 STAYOKAY Arnhem Bij een arrangement van Mtb2go experience centrum en Stayokay arnhem gelden zowel de algemene voorwaarden van Mtb2go experience centrum als de voorwaarden Stayokay Arnhem zoals genoemd op de site https://www.stayokay.com/nl/algemene-voorwaarden