MTB2GO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MTB2GO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MTB2GO verstrekt. MTB2GO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Een kopie van uw identiteitsbewijs

Waarom MTB2GO gegevens nodig heeft
MTB2GO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan MTB2GO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de huur van MTB’s.

Bewaren persoonsgegevens
MTB2GO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. MTB2GO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics gegevensverzameling
Op de website van MTB2GO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MTB2GO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. MTB2GO maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MTB2GO bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MTB2GO te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MTB2GO heeft hier geen invloed op.
MTB2GO heeft Google geen toestemming gegeven om via MTB2GO verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mtb2go.nl. MTB2GO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
MTB2GO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MTB2GO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MTB2GO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MTB2GO op via info@mtb2go.nl.

www.mtb2go.nl is een website van MTB2GO. MTB2GO is als volgt te bereiken:
Postadres: Apeldoornseweg 250, 6815 AB Arnhem
Vestigingsadres: Diepenbrocklaan 27, 6815 AH Arnhem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70276250
Telefoon: +31 6 194 14 104
E-mailadres: info@mtb2go.nl
www.mtb2go.nl